Status prawny

 

 Podstawą prawną utworzenia zakładu budżetowego były:

- art.9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.),

- art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 573 z późn. zm.),

- art. 14, ust.5, oraz art.16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 05.10.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 05.10.2017. Odsłon 806, Wersja 2drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 
Początek strony