Przedmiot działalności i kompetencje

 

     Zakład budżetowy oferuje szeroką gamę usług związanych z funkcjonowaniem giełdy owocowo-warzywnej (ogrodniczego rynku hurtowego),
giełdy staroci i rozmaitości, targu wielobranżowego.

 

Usługi zakładu budżetowego obejmują między innymi:
• reklamę radiową z wykorzystaniem radiowęzła
• reklamę wizualną (banery reklamowe, plakaty, tablice reklamowe itp.) rozmieszczane na placu targowym na budynkach,
ogrodzeniach, przy wewnętrznych ciągach komunikacyjnych
• rezerwację miejsc podczas giełdy samochodowej i giełdy staroci (sobota), w czasie targu wielobranżowego (poniedziałki)
oraz w inne dni tygodnia (giełda owocowo-warzywna),
• organizację wystaw i ekspozycji w plenerze (ewentualnie w namiotach wystawienniczych) związanych z szeroko rozumianą problematyką     ogrodnictwa, budownictwa jednorodzinnego, opakowań dla produktów ogrodniczych, maszyn i urządzeń do pielęgnacji terenów zielonych, szkółkarstwa, zlotów hobbystów i pasjonatów itp.

 

     Informujemy potencjalnych klientów, że reklama radiowa i wizualna na placu targowym w Sandomierzu
przy ul. Przemysłowej cechuje się wysoką skutecznością – trafia do minimum 1 mln osób odwiedzających w/w plac targowy w ciągu roku.

 

     W przyszłości planowane jest wdrażanie innych przedsięwzięć marketingowych związanych z promocją ziemi sandomierskiej jako ważnego regionu produkcji ogrodniczej w Polsce i Europie.

 

 

Informacja wytworzona przez dnia 05.10.2017
Opublikowana przez Piotr Szyprowski dnia 05.10.2017. Odsłon 871, Wersja 2drukujLink otwiera się w nowym oknie
Wersja : 1 2 
Początek strony