Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
41 Dodano wiadomość: Przedmiot działalności i kompetencje Wiadomości 05.10.2017 8:15 Piotr Szyprowski
42 Zmieniono wiadomość: Przedmiot działalności i kompetencje Wiadomości 05.10.2017 8:16 Piotr Szyprowski
43 Zmieniono wiadomość: Dane podstawowe Wiadomości 05.10.2017 8:24 Piotr Szyprowski
44 Zmieniono wiadomość: Dane podstawowe Wiadomości 05.10.2017 8:25 Piotr Szyprowski
45 Dodano wiadomość: Kierownictwo TMSZB Wiadomości 05.10.2017 8:55 Piotr Szyprowski
46 Zmieniono wiadomość: Kierownictwo TMSZB Wiadomości 05.10.2017 8:56 Piotr Szyprowski
47 Zmieniono wiadomość: Kierownictwo TMSZB Wiadomości 05.10.2017 8:57 Piotr Szyprowski
48 Dodano ogłoszenie: Regulamin placu targowego z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:03 Piotr Szyprowski
49 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin placu targowego z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:03 Piotr Szyprowski
50 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin placu targowego z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:06 Piotr Szyprowski
51 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin placu targowego z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:07 Piotr Szyprowski
52 Dodano ogłoszenie: Stawki opłaty targowej z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:12 Piotr Szyprowski
53 Dodano ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:45 Piotr Szyprowski
54 Dodano ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:51 Piotr Szyprowski
55 Zmieniono ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:53 Piotr Szyprowski
56 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:55 Piotr Szyprowski
57 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:57 Piotr Szyprowski
58 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:58 Piotr Szyprowski
59 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:59 Piotr Szyprowski
60 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:59 Piotr Szyprowski
61 Dodano ogłoszenie: Regulamin wynagradzania z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 10:07 Piotr Szyprowski
62 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin wynagradzania z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 10:07 Piotr Szyprowski
63 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 06-10-2017 Ogłoszenia 06.10.2017 11:59 Piotr Szyprowski
64 Dodano ogłoszenie: Regulamin pracy z dn. 06-10-2017 Ogłoszenia 06.10.2017 12:10 Piotr Szyprowski
65 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin pracy z dn. 06-10-2017 Ogłoszenia 06.10.2017 12:10 Piotr Szyprowski
66 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 06-10-2017 Ogłoszenia 06.10.2017 12:11 Piotr Szyprowski
67 Dodano pozycję menu: Test Menu 12.10.2017 9:09 Piotr Szyprowski
68 Usunięto pozycję menu: Test Menu 20.10.2017 10:42 Piotr Szyprowski
69 Dodano pozycję menu: Pozostałe wiadomości Menu 22.02.2018 9:30 Piotr Szyprowski
70 Usunięto pozycję menu: Pozostałe wiadomości Menu 22.02.2018 9:30 Piotr Szyprowski
71 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 9:36 Piotr Szyprowski
72 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 9:36 Piotr Szyprowski
73 Dodano ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 18-06-2018 Ogłoszenia 18.06.2018 11:26 Piotr Szyprowski
74 Zmieniono ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 18-06-2018 Ogłoszenia 18.06.2018 11:26 Piotr Szyprowski
75 Usunięto ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 18.06.2018 11:26 Piotr Szyprowski
76 Dodano przetarg :Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 14:07 Piotr Szyprowski
77 Zmieniono przetarg :Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 14:09 Piotr Szyprowski
78 Zmieniono przetarg :Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 14:09 Piotr Szyprowski
79 Zmieniono przetarg :Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 14:11 Piotr Szyprowski
80 Dodano przetarg :INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dn. 08-10-2018 Przetargi 08.10.2018 11:09 Piotr Szyprowski

 1 2 3 

Do drukuPoczątek strony