Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
41 Zmieniono wiadomość: Deklaracja dostępności Wiadomości 24.03.2021 9:37 Piotr Szyprowski
42 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin pracy z dn. 06-10-2017 Ogłoszenia 06.10.2017 12:10 Piotr Szyprowski
43 Zmieniono wiadomość: Dane podstawowe Wiadomości 05.10.2017 8:25 Piotr Szyprowski
44 Zmieniono przetarg :Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 12-10-2018 Przetargi 12.10.2018 12:12 Piotr Szyprowski
45 Zmieniono nazwę pozycji menu:Dane podstawowe Menu 03.10.2017 12:30 Kacper Maciąg
46 Zmieniono nazwę pozycji menu:1.Dane podstawowe Menu 03.10.2017 12:30 Kacper Maciąg
47 Zmieniono nazwę pozycji menu:Informacje ogólne Menu 03.10.2017 12:31 Kacper Maciąg
48 Dodano pozycję menu: Sprawozdania za 2019 rok Menu 06.05.2020 14:45 Piotr Szyprowski
49 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: OGŁOSZENIA, PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE Menu 03.10.2017 12:34 Kacper Maciąg
50 Dodano pozycję menu: Sprawozdania za 2020 rok Menu 10.06.2021 8:03 Piotr Szyprowski
51 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: SPRAWOZDANIA FINANSOWE Menu 13.05.2019 12:47 Kacper Maciąg
52 Dodano wiadomość: Kierownictwo TMSZB Wiadomości 05.10.2017 8:55 Piotr Szyprowski
53 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dn. 25-10-2018 Przetargi 25.10.2018 13:22 Piotr Szyprowski
54 Dodano wiadomość: Sprawozdania za 2019 rok Wiadomości 06.05.2020 14:47 Piotr Szyprowski
55 Dodano pozycję menu: Ogłoszenia, przetargi i zapytania ofertowe Menu 03.10.2017 12:34 Kacper Maciąg
56 Dodano wiadomość: Sprawozdania za 2020 rok Wiadomości 10.06.2021 8:10 Piotr Szyprowski
57 Dodano pozycję menu: Sprawozdania za 2018 rok Menu 13.05.2019 12:47 Kacper Maciąg
58 Dodano pozycję menu: Test Menu 12.10.2017 9:09 Piotr Szyprowski
59 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Informacje ogólne Menu 26.09.2017 9:16 Kacper Maciąg
60 Dodano przetarg :Sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac komunalnych z dn. 14-12-2020 Przetargi 14.12.2020 13:00 Piotr Szyprowski
61 Dodano pozycję menu: Ogłoszenia o wynikach przetargów Menu 03.10.2017 12:35 Kacper Maciąg
62 Dodano wiadomość: Dane podstawowe Wiadomości 26.09.2017 11:38 Piotr Szyprowski
63 Dodano pozycję menu: Dane podstawowe Menu 26.09.2017 9:18 Kacper Maciąg
64 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 07-02-2019 Ogłoszenia 07.02.2019 9:12 Piotr Szyprowski
65 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dn. 23-12-2020 Przetargi 23.12.2020 9:59 Piotr Szyprowski
66 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: NABÓR PRACOWNIKÓW Menu 03.10.2017 12:36 Kacper Maciąg
67 Dodano pozycję menu: Pozostałe wiadomości Menu 22.02.2018 9:30 Piotr Szyprowski
68 Dodano ogłoszenie: Regulamin placu targowego z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:03 Piotr Szyprowski
69 Dodano pozycję menu: Ogólne zasady naboru Menu 03.10.2017 12:37 Kacper Maciąg
70 Dodano przetarg :Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 14:07 Piotr Szyprowski
71 Dodano wiadomość: Sprawozdania za 2018 rok Wiadomości 13.05.2019 12:51 Piotr Szyprowski
72 Dodano pozycję menu: Aktualne oferty pracy Menu 03.10.2017 12:37 Kacper Maciąg
73 Dodano wiadomość: Status prawny Wiadomości 05.10.2017 8:08 Piotr Szyprowski
74 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 9:36 Piotr Szyprowski
75 Dodano pozycję menu: Status prawny Menu 03.10.2017 12:31 Kacper Maciąg
76 Dodano pozycję menu: Deklaracja dostępności Menu 24.03.2021 9:20 Piotr Szyprowski
77 Dodano pozycję menu: Wyniki naboru Menu 03.10.2017 12:38 Kacper Maciąg
78 Dodano ogłoszenie: Regulamin wynagradzania z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 10:07 Piotr Szyprowski
79 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 02-03-2020 Ogłoszenia 02.03.2020 8:27 Piotr Szyprowski
80 Dodano pozycję menu: Przedmiot działalności i kompetencje Menu 03.10.2017 12:31 Kacper Maciąg

 1 2 3 

Do drukuPoczątek strony