Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
81 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Pozostałe wiadomości Menu 22.02.2018 9:32 Piotr Szyprowski
82 Dodano ogłoszenie: Regulamin pracy z dn. 06-10-2017 Ogłoszenia 06.10.2017 12:10 Piotr Szyprowski
83 Dodano wiadomość: Sprawozdania za 2019 rok Wiadomości 06.05.2020 14:47 Piotr Szyprowski
84 Dodano wiadomość: Sprawozdania za 2020 rok Wiadomości 10.06.2021 8:10 Piotr Szyprowski
85 Dodano pozycję menu: Regulaminy Menu 03.10.2017 12:33 Piotr Szyprowski
86 Dodano ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:51 Piotr Szyprowski
87 Dodano pozycję menu: Informacje Menu 22.02.2018 9:32 Piotr Szyprowski
88 Dodano przetarg :Sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac komunalnych z dn. 14-12-2020 Przetargi 14.12.2020 13:00 Piotr Szyprowski
89 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: OGŁOSZENIA, PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE Menu 03.10.2017 12:34 Piotr Szyprowski
90 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 07-02-2019 Ogłoszenia 07.02.2019 9:12 Piotr Szyprowski
91 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: SPRAWOZDANIA FINANSOWE Menu 13.05.2019 12:47 Piotr Szyprowski
92 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dn. 23-12-2020 Przetargi 23.12.2020 9:59 Piotr Szyprowski
93 Dodano wiadomość: Kierownictwo TMSZB Wiadomości 05.10.2017 8:55 Piotr Szyprowski
94 Dodano pozycję menu: Ogłoszenia, przetargi i zapytania ofertowe Menu 03.10.2017 12:34 Piotr Szyprowski
95 Usunięto pozycję menu: Test Menu 20.10.2017 10:42 Piotr Szyprowski
96 Usunięto pozycję menu: Pozostałe wiadomości Menu 22.02.2018 9:30 Piotr Szyprowski
97 Usunięto pozycję menu: Regulaminy Menu 04.10.2017 8:01 Piotr Szyprowski
98 Usunięto ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 18.06.2018 11:26 Piotr Szyprowski

 1 2 3 

Do drukuPoczątek strony