Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
1 Zmieniono przetarg :Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 14:09 Kacper Maciąg
2 Zmieniono przetarg :Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 14:11 Kacper Maciąg
3 Dodano przetarg :INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dn. 08-10-2018 Przetargi 08.10.2018 11:09 Kacper Maciąg
4 Dodano przetarg :Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 12-10-2018 Przetargi 12.10.2018 12:12 Kacper Maciąg
5 Zmieniono przetarg :Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 12-10-2018 Przetargi 12.10.2018 12:12 Kacper Maciąg
6 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dn. 25-10-2018 Przetargi 25.10.2018 13:22 Kacper Maciąg
7 Dodano przetarg :Sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac komunalnych z dn. 14-12-2020 Przetargi 14.12.2020 13:00 Kacper Maciąg
8 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dn. 23-12-2020 Przetargi 23.12.2020 9:59 Kacper Maciąg
9 Zmieniono przetarg :OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dn. 23-12-2020 Przetargi 23.12.2020 10:17 Kacper Maciąg
10 Dodano przetarg :Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 14:07 Kacper Maciąg
11 Zmieniono przetarg :Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 14:09 Kacper Maciąg
12 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin placu targowego z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:03 Kacper Maciąg
13 Zmieniono ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 17-01-2022 Ogłoszenia 17.01.2022 8:29 Kacper Maciąg
14 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:59 Kacper Maciąg
15 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 9:36 Kacper Maciąg
16 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 02-03-2020 Ogłoszenia 02.03.2020 8:27 Kacper Maciąg
17 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin placu targowego z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:06 Kacper Maciąg
18 Zmieniono ogłoszenie: Stawki opłaty targowej z dn. 17-01-2022 Ogłoszenia 17.01.2022 8:29 Kacper Maciąg
19 Dodano ogłoszenie: Regulamin wynagradzania z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 10:07 Kacper Maciąg
20 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 9:36 Kacper Maciąg
21 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 02-03-2020 Ogłoszenia 02.03.2020 8:28 Kacper Maciąg
22 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin placu targowego z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:07 Kacper Maciąg
23 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin wynagradzania z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 10:07 Kacper Maciąg
24 Dodano ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 18-06-2018 Ogłoszenia 18.06.2018 11:26 Kacper Maciąg
25 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 02-03-2020 Ogłoszenia 02.03.2020 8:28 Kacper Maciąg
26 Dodano ogłoszenie: Stawki opłaty targowej z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:12 Kacper Maciąg
27 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 06-10-2017 Ogłoszenia 06.10.2017 11:59 Kacper Maciąg
28 Zmieniono ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 18-06-2018 Ogłoszenia 18.06.2018 11:26 Kacper Maciąg
29 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 02-03-2020 Ogłoszenia 02.03.2020 8:28 Kacper Maciąg
30 Dodano ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:45 Kacper Maciąg
31 Dodano ogłoszenie: Regulamin pracy z dn. 06-10-2017 Ogłoszenia 06.10.2017 12:10 Kacper Maciąg
32 Usunięto ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 18.06.2018 11:26 Kacper Maciąg
33 Dodano ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:51 Kacper Maciąg
34 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin pracy z dn. 06-10-2017 Ogłoszenia 06.10.2017 12:10 Kacper Maciąg
35 Zmieniono ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:53 Kacper Maciąg
36 Zmieniono ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 07-02-2019 Ogłoszenia 07.02.2019 9:12 Kacper Maciąg
37 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 06-10-2017 Ogłoszenia 06.10.2017 12:11 Kacper Maciąg
38 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin wynagradzania z dn. 17-01-2022 Ogłoszenia 17.01.2022 8:24 Kacper Maciąg
39 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:55 Kacper Maciąg
40 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 07-02-2019 Ogłoszenia 07.02.2019 9:12 Kacper Maciąg

 1 2 3 

Do drukuPoczątek strony