Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
41 Zmieniono wiadomość: Dane podstawowe Wiadomości 03.04.2019 11:08 Kacper Maciąg
42 Zmieniono wiadomość: Dane podstawowe Wiadomości 04.10.2017 8:10 Kacper Maciąg
43 Zmieniono przetarg :OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dn. 23-12-2020 Przetargi 23.12.2020 10:17 Kacper Maciąg
44 Zmieniono ogłoszenie: Regulamin placu targowego z dn. 17-01-2022 Ogłoszenia 17.01.2022 8:26 Kacper Maciąg
45 Zmieniono nazwę pozycji menu:1.Dane podstawowe Menu 03.10.2017 12:30 Kacper Maciąg
46 Zmieniono nazwę pozycji menu:Informacje ogólne Menu 03.10.2017 12:31 Kacper Maciąg
47 Zmieniono nazwę pozycji menu:Dane podstawowe Menu 03.10.2017 12:30 Kacper Maciąg
48 Dodano pozycję menu: Ogólne zasady naboru Menu 03.10.2017 12:37 Kacper Maciąg
49 Dodano wiadomość: Sprawozdania za 2018 rok Wiadomości 13.05.2019 12:51 Kacper Maciąg
50 Dodano pozycję menu: Aktualne oferty pracy Menu 03.10.2017 12:37 Kacper Maciąg
51 Dodano wiadomość: Status prawny Wiadomości 05.10.2017 8:08 Kacper Maciąg
52 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 9:36 Kacper Maciąg
53 Dodano pozycję menu: Deklaracja dostępności Menu 24.03.2021 9:20 Kacper Maciąg
54 Dodano pozycję menu: Status prawny Menu 03.10.2017 12:31 Kacper Maciąg
55 Dodano pozycję menu: Wyniki naboru Menu 03.10.2017 12:38 Kacper Maciąg
56 Dodano ogłoszenie: Regulamin wynagradzania z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 10:07 Kacper Maciąg
57 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 02-03-2020 Ogłoszenia 02.03.2020 8:27 Kacper Maciąg
58 Dodano wiadomość: Deklaracja dostępności Wiadomości 24.03.2021 9:32 Kacper Maciąg
59 Dodano pozycję menu: Przedmiot działalności i kompetencje Menu 03.10.2017 12:31 Kacper Maciąg
60 Dodano wiadomość: Przedmiot działalności i kompetencje Wiadomości 05.10.2017 8:15 Kacper Maciąg
61 Dodano ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 18-06-2018 Ogłoszenia 18.06.2018 11:26 Kacper Maciąg
62 Dodano przetarg :INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dn. 08-10-2018 Przetargi 08.10.2018 11:09 Kacper Maciąg
63 Dodano ogłoszenie: Stawki opłaty targowej z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:12 Kacper Maciąg
64 Dodano pozycję menu: Regulaminy Menu 04.10.2017 8:01 Kacper Maciąg
65 Dodano przetarg :Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 12-10-2018 Przetargi 12.10.2018 12:12 Kacper Maciąg
66 Dodano pozycję menu: Kierownictwo TMSZB Menu 03.10.2017 12:32 Kacper Maciąg
67 Dodano ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:45 Kacper Maciąg
68 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: Pozostałe wiadomości Menu 22.02.2018 9:32 Kacper Maciąg
69 Dodano ogłoszenie: Regulamin pracy z dn. 06-10-2017 Ogłoszenia 06.10.2017 12:10 Kacper Maciąg
70 Dodano pozycję menu: Regulaminy Menu 03.10.2017 12:33 Kacper Maciąg
71 Dodano ogłoszenie: Regulamin organizacyjny z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 05.10.2017 9:51 Kacper Maciąg
72 Dodano pozycję menu: Informacje Menu 22.02.2018 9:32 Kacper Maciąg
73 Dodano pozycję menu: Sprawozdania za 2019 rok Menu 06.05.2020 14:45 Kacper Maciąg
74 Dodano pozycję menu: Sprawozdania za 2020 rok Menu 10.06.2021 8:03 Kacper Maciąg
75 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: OGŁOSZENIA, PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE Menu 03.10.2017 12:34 Kacper Maciąg
76 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dn. 25-10-2018 Przetargi 25.10.2018 13:22 Kacper Maciąg
77 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: SPRAWOZDANIA FINANSOWE Menu 13.05.2019 12:47 Kacper Maciąg
78 Dodano wiadomość: Sprawozdania za 2019 rok Wiadomości 06.05.2020 14:47 Kacper Maciąg
79 Dodano wiadomość: Kierownictwo TMSZB Wiadomości 05.10.2017 8:55 Kacper Maciąg
80 Dodano wiadomość: Sprawozdania za 2020 rok Wiadomości 10.06.2021 8:10 Kacper Maciąg

 1 2 3 

Do drukuPoczątek strony