Rejestr zmian w biuletynie

Lp. Rodzaj Miejsce zmian Data Zmian dokonał
81 Dodano pozycję menu: Informacje Menu 22.02.2018 9:32 Kacper Maciąg
82 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 22-02-2018 Ogłoszenia 22.02.2018 9:36 Piotr Szyprowski
83 Dodano ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 18-06-2018 Ogłoszenia 18.06.2018 11:26 Piotr Szyprowski
84 Dodano przetarg :Dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 11-09-2018 Przetargi 11.09.2018 14:07 Piotr Szyprowski
85 Dodano przetarg :INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA z dn. 08-10-2018 Przetargi 08.10.2018 11:09 Piotr Szyprowski
86 Dodano przetarg :Sprzedaż i dostawa fabrycznie nowego zestawu sprzętu do prac komunalnych z dn. 12-10-2018 Przetargi 12.10.2018 12:12 Piotr Szyprowski
87 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dn. 25-10-2018 Przetargi 25.10.2018 13:22 Piotr Szyprowski
88 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 07-02-2019 Ogłoszenia 07.02.2019 9:12 Piotr Szyprowski
89 Dodano pozycję menu: Nowa pozycja menu: SPRAWOZDANIA FINANSOWE Menu 13.05.2019 12:47 Kacper Maciąg
90 Dodano pozycję menu: Sprawozdania za 2018 rok Menu 13.05.2019 12:47 Kacper Maciąg
91 Dodano wiadomość: Sprawozdania za 2018 rok Wiadomości 13.05.2019 12:51 Piotr Szyprowski
92 Dodano ogłoszenie: Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej z dn. 02-03-2020 Ogłoszenia 02.03.2020 8:27 Piotr Szyprowski
93 Dodano pozycję menu: Sprawozdania za 2019 rok Menu 06.05.2020 14:45 Piotr Szyprowski
94 Dodano wiadomość: Sprawozdania za 2019 rok Wiadomości 06.05.2020 14:47 Piotr Szyprowski
95 Dodano przetarg :Sprzedaż i dostarczenie fabrycznie nowego sprzętu do prac komunalnych z dn. 14-12-2020 Przetargi 14.12.2020 13:00 Piotr Szyprowski
96 Dodano przetarg :OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY z dn. 23-12-2020 Przetargi 23.12.2020 9:59 Piotr Szyprowski
97 Dodano pozycję menu: Deklaracja dostępności Menu 24.03.2021 9:20 Piotr Szyprowski
98 Dodano wiadomość: Deklaracja dostępności Wiadomości 24.03.2021 9:32 Piotr Szyprowski
99 Dodano pozycję menu: Sprawozdania za 2020 rok Menu 10.06.2021 8:03 Piotr Szyprowski
100 Dodano wiadomość: Sprawozdania za 2020 rok Wiadomości 10.06.2021 8:10 Piotr Szyprowski
101 Dodano pozycję menu: Regulamin pracy Menu 28.06.2023 7:26 Kacper Maciąg
102 Dodano ogłoszenie: Regulamin pracy z dnia 22.05.2023 z dn. 28-06-2023 Ogłoszenia 28.06.2023 7:29 Kacper Maciąg
103 Dodano ogłoszenie: Regulamin wynagradzania z dnia 27.06.2023 z dn. 18-07-2023 Ogłoszenia 18.07.2023 7:18 Kacper Maciąg
104 Dodano pozycję menu: Zarządzenia Kierownika Targowisk Miejskich Menu 10.01.2024 9:44 Kacper Maciąg
105 Dodano pozycję menu: Rok 2024 Menu 10.01.2024 9:44 Kacper Maciąg
106 Dodano protokół : Rok 2024 nr. Protokoły 11.01.2024 7:01 Kacper Maciąg
107 Usunięto pozycję menu: Regulaminy Menu 04.10.2017 8:01 Kacper Maciąg
108 Usunięto pozycję menu: Test Menu 20.10.2017 10:42 Piotr Szyprowski
109 Usunięto pozycję menu: Pozostałe wiadomości Menu 22.02.2018 9:30 Piotr Szyprowski
110 Usunięto ogłoszenie: Stawki opłat za korzystanie z usług i urządzeń targowiska z dn. 05-10-2017 Ogłoszenia 18.06.2018 11:26 Piotr Szyprowski
111 Usunięto pozycję menu: Regulamin pracy Menu 28.06.2023 7:27 Kacper Maciąg

 1 2 3 

Do drukuPoczątek strony